thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

Human Resources

The applications for 2021 Summer Term internship programme which will be held on the dates between June 14-September 6, is now closed. Thank you for your interest.

CES Internship Program

CES Internship Program offers the opportunity to experience CES corporate culture, working principles, production and management systems.

Interns who have successfully completed the internship program will be among the strongest candidates in the recruitment process of the organization after their graduation.

We aim to improve the technical knowledge/skills and behavioral competencies of the interns. Accordingly:

In the first place, placement is done based on the studied department of the interns and the interns are provided with an access to all technical information which falls under the duties/ responsibilities of the relevant department by complying with the principles of confidentiality. Interns are enabled to learn the graphics, drawings, accounting, etc. and particular ERP program.

Teamwork, time management and more…

Interns have an opportunity to grasp the importance of teamwork since they are a team player in the related department from their first day.

They gain experience on scheduling by trying to complete the given task on time.

They gain awareness of basic communication skills such as effective listening, self-expression, empathy, tolerance, feedback, oral/written communication techniques by working with department employees and other employees.

If you want to take part in our program to make a difference by gaining experiential knowledge before professional business life, our application criteria are:

 1. Internship must be compulsory.
 2. Being a student of Vocational High school, Vocational School of Higher Education, or Associate Degree student is must.
 3. Being a 3rd or 4th grader in undergraduate programs of universities whose language of study is English. (There may be exceptions by department, i.e, Industrial Design)
 4. Having a GPA of 2.5/4.00 and above.
 5. The general health insurance premiums of the interns must be covered by the school in accordance with the Law No. 5510. Work accidents and occupational diseases are exceptional situations.
 6. In undergraduate programs, the internship period must last minimum 20 to maximum 72 working days. (Saturdays are not included in the internship period.)
 7. The duration of the internship should take place within the internship periods published on the official website.

Application and Approval Process

Applications must be done via “staj@ces.com.tr” on the announced application dates.

Required documents:

 1. Internship Application Form
 2. Approved Transcript (Last Semester)
 3. Motivation Letter

Applications of candidates who do not meet the minimum qualifications specified in the application criteria and apply with incomplete documents will not be evaluated.

Applicants whose internship applications are positive will be invited to Internship Program Interview.

Applicants whose interviews are evaluated negatively can reapply next semester if they meet the grade criteria.

Internship Program Periods

Applications are accepted among the students who are forwarded to us from the schools where we have agreed with the protocols for the interim internship programs.


14 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 2021 Yaz Dönemi staj programımız için başvurularımız kapanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

CES Staj Programı

CES Staj Programımız ile CES Kurum kültürünü, çalışma prensiplerimizi, üretim ve yönetim sistemlerimizi deneyimleme fırsatı sunuyoruz.

Staj programımızı başarıyla tamamlayan stajyerlerimiz ise mezuniyetleri sonrasında büyüyen organizasyonumuzun işe alım sürecinde en güçlü adaylar arasında yerlerini alıyorlar.

Program katılımcılarının teknik bilgi/beceri ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Buna göre:

Öğrenim görülen bölüme göre yerleştirme yapıyor, stajyerin ilgili departmanın görev/ sorumluluk sahasına giren, gizlilik ilkelerine uygun tüm teknik bilgiye erişimine; kullanılan grafik, çizim, muhasebe vb. programları ve ERP programını öğrenmesine imkan sağlıyoruz.

Takım çalışması, zaman yönetimi ve daha fazlası…

İlk günden itibaren staj yaptığı departmanda bir takım çalışanı olan stajyerimiz, takım çalışmasının önemini kavrıyor.

Verilen görevi zamanında en iyi şekilde tamamlamaya çalışarak zaman planlaması konusunda tecrübe ediniyor.

Departman çalışanları ve diğer departmalarla birlikte çalışarak etkin dinleme, kendini doğru ifade etme, empati kurma, hoşgörülü olma, geri bildirim alma/ verme, sözlü/yazılı iletişim teknikleri gibi temel iletişim becerilerine dair farkındalık kazanıyor.

Siz de profesyonel iş hayatı öncesinde, deneyimsel bilgi edinerek fark yaratmak için programımızda yerinizi almak istiyorsanız başvuru kriterlerimiz:

 1. Zorunlu staj olması.
 2. Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Ön Lisans öğrencisi olmak.
 3. Lisans programlarında, öğrenim dili İngilizce olan üniversitelerde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak. (Bölüme göre istisna olabilir. Örneğin; Endüstriyel Tasarım)
 4. 5/4.00 ve üstü not ortalamasına sahip olmak.
 5. Stajyerlerin programda bulundukları süre içinde iş kazası, meslek hastalıkları ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunmayanların genel sağlık sigortası primlerinin 5510 sayılı Kanun gereği öğrenim kurumu tarafından karşılanması.
 6. Lisans programlarında, staj süresinin en az 20; en fazla 72 iş günü olması (Cumartesi günleri staj süresine dahil edilmemektedir.)
 7. Staj süresinin resmi web sitesinde yayınlanan staj dönemleri içerisinde yer alması.

Başvuru ve Kabul Süreci

Staj programına, ilan edilen başvuru tarihlerinde yalnızca staj@ces.com.tr mail adresi üzerinden başvurulur. Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 1. Staj Programı Başvuru Formu
 2. Onaylı Not Dökümü (Son döneme ait)
 3. Motivasyon/Niyet Mektubu

Başvuru kriterlerinde belirtilen asgari nitelikleri karşılamayan ve eksik belgeyle başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır.

Staj başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar Staj Programı Mülakatı’na dahil edilecektir.

Mülakatı olumsuz değerlendirilen adaylar ise not kriterini sağlamaları halinde gelecek dönem tekrar başvuruda bulunabilirler.

Staj Programı Dönemleri

Ara dönem staj programlarına protokollerle anlaşma sağladığımız okullardan tarafımıza iletilen öğrenciler arasından başvuru kabul edilmektedir.

Our Guidelines and Target

The essence of our human resources criteria is based on ”WE”. We; as Açık Holding, a big family with polyphonic and strong voice. We see all our colleagues as part of this great family. Together with our team spirit, solidarity and the ability to act together, we strive to increase our success in a sustainable way.

Our criteria;
• Our communication is precise and clear.
• We always support common value-added decisions.
• We share information with our colleagues and cooperate with them.
• We empathize with everyone and solve our problems together
• Encourage and support different ideas and visions.
• We work hard to succeed
• We do not give up against obstacles
• We find new methods for difficult goals
• We use our time and resources effectively
• We focus on solutions, not problems

We represent our brands in the best way anytime and anywhere with our structure that adds value to people, increases their quality of life, attaches importance to continuity and feedback, shares fair and success.

OUR BASIC CRITERIA

We provide the necessary environment for motivation and team work, trainings for personal development, work peace and work safety. We work to reinforce the close communication and team spirit among our companies to increase synergy. Within the scope of our personnel rewarding system, we recognize the success of our employees and reward them based on common values and competencies. In recruitment and the award of titles, we seek the necessary conditions, such as expertise and experience, to ensure that the task is performed in the best possible way. We take care that our colleagues are assigned to the most efficient staff according to their qualifications. In conducting personal affairs, we are align with law, justice and goodwill rules. We do not discriminate on the basis of language, race, gender, political thought, philosophical belief, religion, sect and similar reasons. We try to spread the awareness that permanent unconditional customer satisfaction is the most important element of our company.

PHONE

+90 312 384 8000

MAIL

ik@ces.com.tr